Member
Title Name Contact
Professor Kazuharu Yoshizuka yoshizuka @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3281
Fax: +81-93-695-3716
Professor Syouhei Nishihama nishihama @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3283
Fax: +81-93-695-3716
D3 Anh Viet Hoang
M2 Shohei Hamabe
M1 Ryosuke Yamagata
B4 Yuito Kariura
B4 Sota Komaru
B4 Yasuhiro Tanabe
B4 Shingo Hamaura
B4 Wataru Higaki
B4 Kae Hirabayashi

Alumni is here.