Member
Title Name Contact
Professor Kazuharu Yoshizuka yoshizuka @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3281
Fax: +81-93-695-3374
Professor Syouhei Nishihama nishihama @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3283
Fax: +81-93-695-3365
Research Assistant Tokuo Shiokawa
M2 Arisa Usui
M2 Narito Enta
M2 Takuma Sekimoto
M2 Jeongyi Moon
M2 Emi Yamada
M1 Minh Tuan Pham
M1 Anh Viet Hoang
M1 Atsushi Kuraoka
M1 Shinji Tawara
M1 Yuma Fuchino
B4 Atsutoshi Sakaguchi
B4 Masahiro Shimizu
B4 Kyosuke Hashimoto
B4 Shohei Furuta
B4 Hiroki Honda

Alumni is here.